Biorąc kredyt hipoteczny nie możemy przewidzieć, co zdarzy się za kilka lat. Na naszej sytuacji finansowej bardzo poważnie może się odbić utrata dochodu, na przykład wskutek utraty pracy. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest wykupienie ubezpieczenia utraty dochodu, dzięki czemu będziemy zabezpieczeni na wypadek straty zatrudnienia przez zlikwidowanie miejsca pracy.

Ubezpieczenie utraty dochodu – co to jest?

Ubezpieczenie od utraty dochodu to produkt, który w swojej ofercie mają każde firmy ubezpieczeniowe. Jego zadaniem jest zabezpieczenie określonej sumy pieniężnej w przypadku utraty płynności finansowej, w wyniku straty pracy.

Często polisa jest nabywana przy zaciąganiu kredytów hipotecznych. Jej wykupienie opłaca się, gdyż banki mogą wtedy dać kredyt hipoteczny na lepszych warunkach, na przykład z niższym oprocentowaniem. Jak to w polisach ubezpieczeniowych bywa, ubezpieczenie utraty dochodu ma ściśle określone wytyczne. Zgodnie z umową ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje w przypadku:

  • rozwiązania stosunku pracy,
  • upadłości przedsiębiorstwa,
  • zamknięcia firmy przez pracodawcę potwierdzonego wyrejestrowaniem z rejestru firm,
  • zamknięciem prowadzonej działalności gospodarczej.

Ubezpieczenie utraty dochodu – korzyści?

Każda osoba, która skorzysta z polisy ubezpieczeniowej od utraty dochodu ma pewność, że w przypadku straty pracy lub innego źródła utrzymania, ubezpieczenie zapewni pomoc finansową, Jeśli ubezpieczenie było zawierane wraz z kredytem hipotecznym, wtedy najczęściej świadczenie to stanowi wartość raty kredytu lub kosztów utrzymania nieruchomości. Wszystko zależy od podpisanej polisy ubezpieczeniowej i jej warunków.

Wybór w polisach jest ogromny. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma w swojej ofercie ubezpieczenie utraty dochodu. Warto zatem przejrzeć oferty wszystkich firm, aby móc wybrać taką, która będzie spełniała większość oczekiwań. Cena tego ubezpieczenia jest także zależna od kilku względnych. Nie bez znaczenia jest wysokość kredytu, zakres ochrony oraz nasz wiek.

W niektórych ofertach polis zaznaczono maksymalny wiek osoby, która może zawrzeć umowę. W zależności od towarzystwa, maksymalny wiek waha się od 65 do 80 lat.

Ubezpieczenie od utraty dochodu jest dobrym rozwiązaniem, dla osób, które biorą duży kredyt hipoteczny na kilkanaście lat. Takie ubezpieczenie można wykupić w banku, przy zawieraniu umowy kredytowej. Jeśli chcesz jednak wykupić takie ubezpieczenie indywidualnie, musisz skontaktować się z przedstawicielem towarzystwa ubezpieczeniowego. Indywidualne ubezpieczenie jest na pewno bardziej dopasowane do potrzeb, czasem można liczyć na wyższą sumę odszkodowania.