OC najemcy to popularna forma ubezpieczenia na polskim rynku, jednak nie wszyscy jeszcze wiedzą o jej istnieniu. Zastanawiasz się, czym jest to ubezpieczenie i co obejmuje? W artykule przedstawiamy największe atuty tego rozwiązania.

Czym jest ubezpieczenie OC najemcy?

OC najemcy to ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, które zabezpiecza najemców nieruchomości w razie spowodowania przypadkowych zniszczeń. Taka polisa niesie korzyści zarówno dla najemców, jak i wynajmujących. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie na pokrycie uszkodzeń, dzięki czemu żadna ze stron nie musi tego robić.

Tego rodzaju polisa może obejmować zarówno zniszczenie ruchomości, np. sprzętu RTV czy łóżka, jak i zniszczenie stałych elementów, w tym zabudowy kuchennej lub ścian. Co więcej, polisa może pokryć nawet szkody dokonane przez dziecko, zwierzę czy pomoc domową. Polisa zostaje przypisane do najemcy i może być ważna również po zmianie mieszkania na inne. Najszersze warianty obejmują również ubezpieczenie ruchomości najemcy od kradzieży czy przepięć. Polisę wykupuje najemca lub lokator.

Ubezpieczenie OC najemcy to ochrona dla osób wynajmujących nieruchomość

Kiedy ubezpieczenie OC najemcy nie działa?

Zdarzają się również sytuacje, w których ubezpieczenie może nie pokryć powstałych zniszczeń. Do takich sytuacji należy zaliczyć:

 • zwykłe, drobne oznaki użytkowania lokalu wynikające z naturalnego korzystania, za takie szkody lokator nie ponosi odpowiedzialności,
 • działanie mające na celu wyłudzenie odszkodowania – jeśli najemca dokona zniszczeń celowo, by otrzymać odszkodowanie, ubezpieczyciel ma prawo go nie wypłacić,
 • uszkodzenia były wynikiem rażącego niedbalstwa – jeśli do szkody dojdzie w wyniku niedbalstwa najemcy, ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania, przykładem może być zalanie mieszkania przez pozostawienie odkręconego kranu czy uszkodzenie mebli pod wpływem alkoholu,
 • uszkodzenia powstały w wyniku z prowadzoną pracą zawodową lub działalnością gospodarczą, a także w wyniku uprawiania sportów ekstremalnych,
 • szkody powstały przez zwierzęta domowe, które są wyłączone z ochrony, mogą to być stworzenia dzikie i półdzikie, agresywne rasy psów czy egzotyczne gatunki zwierząt,
 • niewłaściwe użytkowanie urządzeń lub ich nieprawidłowe podłączenie.

Ile kosztuje OC najemcy?

Koszt najemcy jest uzależniony od:

 • firmy ubezpieczeniowej,
 • lokalizacji,
 • powierzchni mieszkania,
 • zakresu ubezpieczenia,
 • maksymalnej kwoty odszkodowania.

Ubezpieczenie OC najemcy to ochrona dla osób wynajmujących nieruchomość

Suma ubezpieczenia może wahać się od 50 000 złotych do nawet 200 000 złotych. Roczny koszt takiej polisy to średnio 50-200 zł. Im szerszy zakres polisy, tym jego cena jest proporcjonalnie wyższa. Pamiętaj, że jeśli szkoda będzie większa niż suma ubezpieczenia, towarzystwo nie wypłaca nadwyżki.

Dlaczego warto zakupić OC najemcy?

Ubezpieczenie OC najemcy to ochrona dla osób wynajmujących nieruchomość. Pozwala zabezpieczyć lokatorów przed nieprzewidzianymi kosztami, które mogą być wysokie jeśli dojdzie do uszkodzenia np. paneli, sprzętu elektronicznego czy armatury łazienkowej. Cena polisy jest bardzo atrakcyjna, zwłaszcza w porównaniu do kwot, których uiszczenie będzie konieczne przy wspomnianych szkodach.

Zakupem polisy powinien zainteresować się każdy najemca, a już w szczególności ten wychowujący dzieci lub posiadający zwierzęta domowe, które mogą np. podrapać meble czy zedrzeć tapetę.

To rozwiązanie, które zapewni spokój psychiczny zarówno najemcy, jak i wynajmującemu. Przypadkowe uszkodzenie ruchomości może zdarzyć się tak naprawdę każdemu i wcale nie musi wynikać z intensywnej eksploatacji mieszkania.