Zawód lekarza jest związany z ogromną odpowiedzialnością (więcej). Każdy popełnia błędy w swojej pracy, ale błąd medyczny może kosztować naprawdę sporo, bo aż zdrowie i życie pacjenta. Kto więc, w sytuacji spowodowania niecelowego trwałego uszczerbku na zdrowiu pacjenta powinien pokryć koszty dodatkowego leczenia i rekompensaty? Czy to lekarz, ten który we własnej osobie popełnił błąd? Czy wszyscy, którzy przyczynili się do zaistniałej sytuacji jak np. pielęgniarki, czy też osoby, które wyznaczyły lekarza do pracy w ilości godzin przekraczających jego możliwości? Otóż w Polsce, żadne z powyższych.

Obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lekarza

Obowiązek OC dla lekarza prowadzącego praktykę lekarską ma podstawę prawną. Jeżeli natomiast lekarz pracuje na etacie, odpowiedzialność za jego błędy spoczywa na pracodawcy. Nie w każdym kraju świata, ale i Europy procedura ta jest obowiązkowa, natomiast większość lekarzy decyduje się na wykupienie OC. W Polsce kwota ubezpieczenia wynosi 75 000 euro na jedno zdarzenie medyczne. Lekarze jednak, wiedząc jak łatwo można popełnić błąd, chociażby ze zwykłego przemęczenia często decydują się na dodatkowe ubezpieczenia.

Zawód lekarza jest związany z ogromną odpowiedzialnością

Jaki jest koszt OC lekarza?

Cena wykupienie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lekarza zależy od kilku czynników. Na jej wysokość wpływa min. specjalizacja lekarza, wykonywanie przez lekarza zabiegów ingerujących takich jak operacje/ endoskopie itp, wysokość OC wybranego dobrowolnie oraz historia szkód wyrządzonych w okresie ostatnich 36 miesięcy. Koszt OC lekarza może wynosić nawet kilka tysięcy złotych.

Co należy zrobić kiedy dojdzie do popełnienia błędu medycznego?

Szkodę należy zgłosić bezpośrednio do ubezpieczyciela, dokładniej do działu zajmującego się likwidacją szkód. Warto skontaktować się także z agentem, z którym była zawierana umowa. Co więcej, owe działa należy podjąć w momencie kiedy pacjent występuje z roszczeniem. Rozumie się przez to jakiekolwiek czynności, nawet rozmowę telefoniczną, czy e-mail z informacją o potencjalnej szkodzie. 

Obowiązek OC dla lekarza prowadzącego praktykę lekarską ma podstawę prawną

Czy od razu przyznawać się do popełnionego błędu?

Najlepszym wyjściem z sytuacji jest jak najszybsze skontaktowanie się lekarza z ubezpieczycielem. Nie zaleca się pochopnego podpisywania oświadczeń woli, ani deklaracji odszkodowanie bez wcześniejszej konsultacji ze swoim agentem. Ważnym jest skompletowanie dokumentacji medycznej jeszcze przed kontaktem z ubezpieczycielem, wtedy sprawa przebiegnie sprawniej.

Czy tylko lekarze muszą mieć obowiązkowe ubezpieczenie cywilne jeśli wykonują prowadzącą praktykę prywatną?

Nie, wiele innych grup zawodowych, których popełnione błędy mogą mieć znaczny wpływ na osoby trzecie, także jest zobligowana prawnie do wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia cywilnego. Są to na przykład zawody takie jak:

  • Adwokaci
  • Radcy prawni
  • Detektywi
  • Agenci ubezpieczeniowi
  • Obowiązek wykupienia ubezpieczenia cywilnego jest regulowany przez Ministra Finansów.

Co jeśli pracownik nie wykupi obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej?

Jeśli osoba wykonuje profesje, w której posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej jest obligatoryjna, nie posiada owego ubezpieczenia, zostaje na nią kara. Może być pieniężna lub nawet pozbawienia wolności. Rodzaj nałożonej kary w znacznym stopniu zależy od wykonywanego zawodu. Lekarze prowadzący prywatną praktykę, którzy się nie ubezpieczą od odpowiedzialności cywilnej mogą spodziewać się kar (tylko na wniosek) takich jak:

  • karę upomnienia/ nagany
  • zawieszenie w prawach do wykonywania zawodu
  • pozbawienie wolności do 5 lat
  • pozbawienie praw do wykonywania zawodu.