Radca prawny to osoba, która udziela porad prawnych, przygotowuje profesjonalne pisma dla klientów i reprezentuje ich przed sądem. Obecnie radca prawny może pracować na etacie w firmie bądź urzędzie lub prowadzić własną działalność i pełnić funkcję obrońcy w postępowaniach karnych i karno-skarbowych. W ramach wykonywanych obowiązków radca prawny ponosi odpowiedzialność za podejmowane przez siebie decyzje, dlatego to ważne, by wykupił stosowne ubezpieczenie. A co powinno obejmować OC radcy prawnego?

Obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Radcy prawni podobnie jak i adwokaci przed rozpoczęciem pracy powinni wykupić ubezpieczenie OC, które będzie spełniało warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. Taka polisa obejmuje odpowiedzialność cywilną radcy prawnego za szkody wyrządzone w trakcie realizowania różnego rodzaju świadczeń prawnych na rzecz klientów. Wspomniane szkody mogą powstać w wyniku działania lub zaniechania i przyczynić się do zasądzenia niekorzystnego wyroku sądowego. Wówczas klient może żądać rekompensaty finansowej, która będzie w całości pokryta z OC radcy prawnego. Polisa OC sprawdzi się również, gdy radca prawny nie dotrzyma terminu lub źle sformułuje pismo, a w następstwie jego działań klient odnotuje poważne straty finansowe. Co ważne takie ubezpieczenie powinno obejmować także pracę wykonywaną przez praktykantów, aplikantów i innych pracowników zatrudnionych przez radcę prawnego.

Radca prawny to osoba, która udziela porad prawnych, przygotowuje profesjonalne pisma dla klientów i reprezentuje ich przed sądem

Czego nie obejmuje ubezpieczenie radcy prawnego?

Ubezpieczenie radcy prawnego to podstawowe zabezpieczenie, które obowiązuje tylko w ściśle określonych przez ustawodawcę sytuacjach. Polisa nie będzie mieć zastosowania, gdy dojdzie do:

uszkodzenia, zniszczenia lub utraty mienia osoby spokrewnionej z radcą prawnym, wspólnika lub życiowego partnera
szkód, które powstały po skreśleniu prawnika z listy radców prawnych lub zawieszeniu jego prawa do wykonywania zawodu
szkód, które powstały w wyniku wystąpienia działań nadzwyczajnych takich jak wojna czy akty terroru.
Warto podkreślić, że ubezpieczenie radcy prawnego musi spełniać wymogi ustawodawcy, a obecnie minimalną kwotą gwarancyjną w odniesieniu do jednego zdarzenia jest równowartość 50000 euro. Nie oznacza to jednak, że polisa nie może opiewać na wyższe kwoty. Ponieważ współcześnie wiele firm ubezpieczeniowych oferuje radcom prawnym rozszerzony pakiet z dodatkowymi opcjami i atrakcyjnymi warunkami zawarcia umowy.

Jak wykupić ubezpieczenie radcy prawnego?


Obowiązkowe OC radcy prawnego trzeba wykupić jeszcze przed rozpoczęciem pracy i należy także pamiętać o jego corocznym odnowieniu. Bardzo wygodną formą zawarcia umowy ubezpieczeniowej jest wysłanie wniosku online i opłacenie składki przy pomocy płatności internetowych. W takim wypadku radca prawny powinien skontaktować się z doradcą danej firmy ubezpieczeniowej, aby wybrać dla siebie optymalną polisę. Po otrzymaniu wszystkich potrzebnych dokumentów firma prześlę umowę pocztą, a radca będzie musiał dokonać wpłaty we wskazanym terminie. Co ważne, składkę można zapłacić jednorazowo lub rozłożyć na raty w zależności od preferencji danego klienta.

Obowiązkowe ubezpieczenie radcy prawnego znacznie zmniejszy ryzyko związane z prowadzeniem działalności zawodowej i sprawi, że prawnik stanie się bardziej wiarygodny w oczach klientów. Wybierając dodatkowe opcje, radca prawny może nie tylko dobrze zabezpieczyć własny interes, ale także ochronić całą kancelarię i wszystkich jej pracowników przed skutkami popełnienia błędu lub zaniechania.