Skorzystanie z usługi radcy prawnego, niekiedy okazuje się konieczne. Z pomocy prawnej sięgają nie tylko osoby prywatne i  firmy, ale również osoby publiczne. Niezależnie od tego, w jakim celu skontaktowaliśmy się z radcą, oczekujemy od niego dokładności, wiedzy oraz działania na nasza korzyść. Niestety, choć nie często, zdarzają się również sytuacje, w których działania przynoszą skutek odwrotny od zamierzonego. Co wtedy? Czy istnieje sposób na zabezpieczenie się radcy prawnego, przed ewentualnymi błędami?

Ubezpieczenie radcy prawnego. Na czym polega i czy każdy radca musi je posiadać? 

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, jest obowiązkowe dla każdego, aktywnego pracownika kancelarii. Polega ono przede wszystkim na ochronie, przed popełnionymi przez radcę błędami, które mogą negatywnie wpłynąć na sprawy klienta. Ubezpieczenie to, może zostać zawarte indywidualnie lub na kancelarię. W przypadku zawarcia umowy na ubezpieczenie kancelarii, obejmuje ono ochronę każdego  jej pracownika.
Obowiązkowe ubezpieczenie radcy prawnego nie jest drogie. Koszt waha się pomiędzy kilkunastoma do kilkudziesięciu złotych. Okres ważności to zazwyczaj rok, choć istnieje możliwość indywidualnego ustalenia trwania owego ubezpieczenia. W przypadku podpisania umowy przez kancelarię, obowiązek opłacenia polisy spoczywa na barkach firmy, niezależnie od ilości zatrudnionej  w niej pracowników.
Skorzystanie z usługi radcy prawnego, niekiedy okazuje się konieczne. Z pomocy prawnej sięgają nie tylko osoby prywatne i  firmy, ale również osoby publiczne

Obowiązkowe ubezpieczenie a korzyści dla radcy

Objęty ubezpieczeniem radca prawny, jest chroniony podczas ewentualnego popełnienia błędu. Jeśli wykonywana przez niego praca, nieświadomie doprowadzi do pokrzywdzenia klienta, ubezpieczenie pokrywa koszty ewentualnych strat, jakie wynikną z wykonywanej przez niego pracy. Jest to nie tylko zabezpieczenie finansowe dla radcy lub kancelarii, dla której świadczy on usługę, ale przede wszystkim dla klienta, który może ubiegać się o zadość uczynienie za szkody, które wynikają ze skorzystania z porady prawnej. W takiej sytuacji, ani radca, ani kancelarii nie jest zobowiązana do wypłaty świadczeń, co z pewnością nie wpłynie negatywnie na wykonywanie dalszej pracy. W przypadku braku ubezpieczenia, radcy prawnemu lub kancelarii, mogą grozić srogie kary, miedzy innymi w postaci wysokiej grzywny.
Skorzystanie z usługi radcy prawnego, niekiedy okazuje się konieczne. Z pomocy prawnej sięgają nie tylko osoby prywatne i  firmy, ale również osoby publiczne

Domniemanie swoich praw, a ubezpieczenie. Czy ubezpieczenie jest zabezpieczeniem dla klienta?

Ubezpieczenie radcy prawnego jest obowiązkowe, jednak nie dotyczy ono każdej osoby lub kancelarii. Aby się ubezpieczyć, radca prawny musi być czynnym pracownikiem. Jeśli spełnia on podstawowe kryteria, został ubezpieczony, to w przypadku popełnienia błędu, lub szkody na rzecz klienta, może on domagać się zadość uczynienia. Co w takiej sytuacji? Klient zobowiązany jest do zebrania i przedstawienia dokumentów, które poświadczą podstawę do ubiegania się o zadość uczynienie. Dokumenty te, rozpatrywane są przez ubezpieczyciela, a po weryfikacji, podejmuje on decyzję odnośnie ewentualnej wypłaty rekompensaty finansowej. Istnieje również możliwość pokrycia kosztów świadczenia usługi prawnej, jednak są to indywidualne ustalenia pomiędzy klientem a ubezpieczycielem.

Obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest istotnie ważne. Daje poczucie bezpieczeństwa radcy prawnemu, kancelarii ale również klientom, którzy zdecydowali się zasięgnąć porady prawnej. Ubezpieczenie ustalane jest indywidualnie, a jego cena zależna jest od kwoty, na jaką została podpisana umowa oraz ilości osób, które zostaną objęte ubezpieczeniem. Jest to jednak najlepsze rozwiązanie dla obu stron.