Śledząc oferty różnych towarzystw ubezpieczeniowych warto zauważyć, że istnieje bardzo szeroki wybór jeżeli chodzi o ubezpieczenia OC. Jednym z niezwykle popularnych, ale także obowiązkowych i wymaganych przepisami prawa jest ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości. Decydując się mam taką formę ubezpieczenia warto mieć na uwadze, że jest ona obowiązkowa, dlatego przy podpisywaniu umowy z zarządca nieruchomości taki dokument powinien zostać również sporządzony.

Na jakie elementy zwrócić uwagę podczas podpisywania ubezpieczenia dla zarządcy nieruchomości?

OC zarządcy nieruchomości jest wymagane, dlatego każda osoba prowadząca tego typu działalność musi je posiadać. Brak tego typu formy ubezpieczenia wiąże się z przykrymi konsekwencjami oraz bardzo wysokim mandatem. Na rynku jest bardzo duży wybór tego typu form ubezpieczenia pochodzących od różnych towarzystw ubezpieczeniowych, jednak decydując się na konkretny wariant polisy warto dokładnie zapoznać się z jego specyfikacją, zakresem ubezpieczenia, a także sumą gwarancyjną, która w niektórych firmach ubezpieczeniowych sięga nawet czterech, pięciu milionów złotych.

Śledząc oferty różnych towarzystw ubezpieczeniowych warto zauważyć, że istnieje bardzo szeroki wybór jeżeli chodzi o ubezpieczenia OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości dotyczy odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego za ewentualne szkody zarządzone w sytuacji działania lub zaniechania ubezpieczeniowego w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej, co ma związek z wykonywaniem powierzonych mu czynności dotyczących zarządzania nieruchomości.

Czy ubezpieczenie zarządcy nieruchomości jest obowiązkowe?

Każdy zarządca nieruchomości musi posiadać polisę OC, która zostaje zawarta najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem wykonywania swoich zadań. Zakres ubezpieczenia tego typu polis jest zwykle bardzo szeroki, jednak warto mieć na uwadze, że nie obejmuje szkód, które zostały wyrządzone z winy umyślnej. Tego typu zdarzenia nie są objęte umową ubezpieczenia OC.

Śledząc oferty różnych towarzystw ubezpieczeniowych warto zauważyć, że istnieje bardzo szeroki wybór jeżeli chodzi o ubezpieczenia OC

Zarządca nieruchomości jest to osoba fizyczna, która posiada właściwą licencję zawodową. Wszystkie decyzje podejmowane są w oparciu o zapewnienie odpowiedniego poziomu gospodarki, kwestii ekonomicznych, finansowych, nieruchomości, a także bezpieczeństwa użytkowania oraz właściwej eksploatacji nieruchomości.

Dodatkowo warto podkreślić, że dotyczy bieżącego administrowania nieruchomością oraz zapewnienia bezpieczeństwa w utrzymaniu nieruchomości w stanie niepowodującym zagrożenia oraz zgodnie z wyznaczonym jej przeznaczeniem oraz uzasadnione inwestowanie w danej nieruchomości.

Kim jest zarządca nieruchomości? 

Zarządca nieruchomości jest to osoba, która posiada pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych, a także nie była karana za spowodowanie umyślnego przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom oraz przestępstwa gospodarczego czy fałszowanie pieniędzy lub papierów wartościowych.

Warto nadmienić, że te wszystkie zapisy są ugruntowane o akt prawny dedykowany dla Zarządców Nieruchomości zawarty w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Ta ustawa zawiera w sobie także sytuację prawną dwóch innych zawodów, które są związane z gospodarką nieruchomościami, czyli dotyczy pośredników w obwodzie nieruchomościami, a także wszelkie osoby wykonujące czynności rzeczoznawców majątkowych.

Reasumując, w przypadku osób, które zarządzają mieniem do znacznej wartości warto zwrócić uwagę na zawarcie ubezpieczenia, które posiada wysoką sumę ubezpieczenia oraz szeroki zakres. Takie ubezpieczenie jest obowiązkowe. Plusem jest możliwość zawarcia ubezpieczenia szybko i bezproblemowo.