Radcom prawnym powierza się sprawy najwyższej wagi. Nie mogą oni pozwolić sobie na żadne uchybienia w swojej działalności. Najmniejszy błąd z ich strony naraża klienta na poważne komplikacje. Poniższy artykuł omówi ubezpieczenie radcy prawnego (https://iexpert.pl/radca-prawny/). Uwaga zostanie poświęcona jego obowiązkowości, a także czynnikom, które powinny wpływać na wybór.

Czy ubezpieczenie radcy prawnego jest obowiązkowe?

Tak, jest obowiązkowe. Przyszły radca prawny ma obowiązek wykupić je najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie pracy jako radca. Co jednak jest momentem rozpoczęcia kariery? Jest nim uzyskanie wpisu na listę radców prawnych. Prowadzi ją stosowna Okręgowa Izba Radców Prawnych. Kto może ubiegać się o wpis:

  • osoby, które po uzyskaniu tytułu magistra nauk prawnych ukończyły aplikację radcowską
  • osoby, które legitymują się tytułem profesora lub doktora habilitowanego nauk prawnych
  • osoby, które uprzednio wykonywały zawód adwokata lub radcy
  • osoby, które uprzednio piastowały stanowisko sędziego lub prokuratora.

Do czego służy ubezpieczenie radcy prawnego?

Ubezpieczenie radcy prawnego to ubezpieczenie jego odpowiedzialności cywilnej. W jego ramach radca zyskuje możliwość zadośćuczynienia klientom za szkody, jakie może im wyrządzić wskutek zaniechania lub działania. Przykładowo radca w niewłaściwym terminie złożył pewne pismo. Co za tym idzie, jego działanie doprowadziło do szkód na niekorzyść klienta. W takiej sytuacji mogą oni domagać się od ubezpieczyciela odszkodowania.

Jak wybrać ubezpieczenie radcy prawnego?

Rynek ubezpieczeń jest bardzo konkurencyjny. Oznacza to, że oferuje się na nim tysiące produktów. Wszystkie one są ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej radcy. Jednak ubezpieczenie ubezpieczeniu nierówne! Czynnikiem o niezmiernym znaczeniu jest suma gwarancyjna. Jest to kwota, jaką ubezpieczyciel przeznaczy na wypłatę ewentualnych odszkodowań. Powinna ona wynosić co najmniej pięćdziesiąt tysięcy złotych. Natomiast czym wyższa kwota, tym lepiej.

Następną zmienną jest cena. Jest to jeden z najpopularniejszych mechanizmów rywalizacji o względy klientów. Przed wyborem konkretnego produktu należy porównać ceny panujące na rynku. Powinno się unikać produktów o cenach znacznie niższych od przeciętnej. Z podobną ostrożnością należy podchodzić do cen zawyżonych. Nie ma sensu przepłacać, jeśli podobną jakość można uzyskać taniej. Oczywiście cenę należy rozpatrywać w kontekście budżetu danego radcy. Początkujące osoby być może będą musiały sięgnąć po produkty tańsze, o mniejszej sumie gwarancyjnej.

Warto też sprawdzić, co inni klienci mówią o danym ubezpieczycielu. Żadna reklama nie jest w stanie zastąpić szczerych, opartych na doświadczeniach opinii. Należy wybierać firmy cieszące się powszechnym uznaniem.

Czy należy ubezpieczać się indywidualnie?

Ubezpieczenie radcy prawnego może być wykupione indywidualnie, jednak nie musi. Równie dobrze zakupu może dokonać kancelaria lub pracodawca jako osoba prawna. W przeciwieństwie do adwokatów, radcowie prawni mogą pracować na podstawie umów o pracę. Warto także pamiętać, że wiele firm ubezpieczeniowych oferuje OC nadwyżkowe. Jest to rozszerzenie zakresu OC podstawowego. W jego ramach można uzyskać sumy gwarancyjne sięgające nawet milionów złotych. Ponadto wydłużeniu ulega okres zgłaszania roszczeń. Niektóre pakiety nadwyżkowe obejmują swoim zakresem czynności i zaniechania sięgające początków stulecia. Co za tym idzie, OC wykupione przez kancelarię czy pracodawcę może okazać się lepszym wyborem. Przeważnie instytucje dysponują większym budżetem niż osoby.