Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że zadaniem ubezpieczenia zdrowotnego dla obcokrajowca jest przede wszystkim ochrona przed różnego rodzaju niespodziewanymi sytuacjami. W najprostszym możliwym ujęciu jest to bardzo skuteczne rozwiązanie, które umożliwia odpowiednie dopasować świadczenia do wymagań danej osoby. Jakie aspekty warto wziąć pod uwagę wybierając ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowca?

Kiedy obcokrajowiec będzie mógł skorzystać z prawa do publicznej opieki medycznej w Polsce?

Należy mieć świadomość, że obywatele państw należących do UE/EFTA, a także innych krajów nie nabywają prawa do korzystania z publicznej opieki medycznej w Polsce tylko dlatego, że przebywają w kraju. Dana osoba musi przede wszystkim legalnie pracować na terenie Polski oraz opłacać składkę zdrowotną. Kolejną możliwością jest uczęszczanie do polskiej szkoły. Warto zaznaczyć, że uczniom będzie przysługiwało prawo do bezpłatnego leczenia bez względu na to, czy pobyt ich rodziców w kraju jest legalny.

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że zadaniem ubezpieczenia zdrowotnego dla obcokrajowca jest przede wszystkim ochrona przed różnego rodzaju niespodziewanymi sytuacjami

Z publicznej opieki medycznej mogą korzystać także osoby posiadające status uchodźcy lub obcokrajowcy, którzy zostali objęci ochroną uzupełniającą oraz programem integracyjnym. Ubezpieczenie zdrowotne będzie obejmowało także osoby zarejestrowane w polskim urzędzie pracy, jako bezrobotne. Obcokrajowiec będzie mógł skorzystać z prawa do publicznej opieki medycznej w Polsce również wtedy, gdy zostanie zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez jednego z członków najbliższej rodziny. Oczywiście wspomniana możliwość będzie dotyczyła tylko dzieci, które nie ukończyły 18 lat lub osób uczących się do 26 roku życia. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że zadaniem wszystkich cudzoziemców, którzy nie posiadają przynajmniej jednego z wymienionych wcześniej tytułów ubezpieczenia jest zgłoszenie chęci opłacania dobrowolnej składki w ramach NFZ.

Zalety karty EKUZ

Jak wiadomo, ogromna liczba Polaków wyjeżdżających do krajów należących do Unii Europejskiej zabiera ze sobą kartę EKUZ, czyli Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. W najprostszym możliwym ujęciu gwarantuje ona częściowo odpłatne lub bezpłatne leczenie w kraju członkowskim EFTA lub UE. Polacy, którzy okażą wspomnianą kartę EKUZ będą traktowani na terenie państw należących do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (https://pl.wikipedia.org/wiki/Europejskie_Stowarzyszenie_Wolnego_Handlu) lub Unii Europejskiej tak samo, jak osoby uczestniczące w określonym publicznym systemie opieki medycznej. Oczywiście identyczne reguły będą obowiązywały obywateli krajów członkowskich EFTA lub UE, którzy przyjadą do Polski. Należy zaznaczyć, że cudzoziemiec musi być w posiadaniu publicznego ubezpieczenia medycznego w swoim kraju.

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że zadaniem ubezpieczenia zdrowotnego dla obcokrajowca jest przede wszystkim ochrona przed różnego rodzaju niespodziewanymi sytuacjami

Dlaczego EKUZ nie wystarczy?

Warto widzieć, że system uznawania prawa obywateli krajów UE/EFTA do opieki medycznej niestety nie obejmuje świadczeń planowanych. Jest to jednak ogromne udogodnienie dla bardzo dużej liczby Europejczyków. Godny uwagi jest fakt, że z licznych dobrodziejstw wspomnianego systemu nie będzie mogło korzystać mnóstwo obcokrajowców, którzy przebywają na terenie Polski. Doskonałymi przykładami mogą być pracownicy z Białorusi czy Bangladeszu.

Czy prywatne ubezpieczenie zdrowotne będzie konieczne?

Należy mieć świadomość, że wszyscy obcokrajowcy, którzy są uprawnieni do korzystania z publicznej polskiej służby zdrowia coraz częściej podejmują decyzję o wykupieniu prywatnej polisy medycznej. Oczywiście takim rozwiązaniem zainteresowane są osoby, które nie są usatysfakcjonowane z poziomu państwowej służby zdrowia, a także dysponują odpowiednimi środkami pieniężnymi, by skorzystać z prywatnego ubezpieczenia medycznego. Towarzystwa ubezpieczeniowe z roku na rok notują coraz większy wzrost tego rodzaju ubezpieczeń. Nikogo nie powinien dziwić wspomniany fakt. Ubezpieczenia gwarantują bowiem refundację leczenia w przychodniach czy prywatnych klinikach (więcej).