Osoby pracujące w zawodzie adwokata na mocy ustawy z dnia 26 maja 1982 Prawa o Adwokaturze są zobowiązane do posiadania specjalnego ubezpieczenia OC. Polisę trzeba wykupić nie później niż w dniu poprzedzającym wykonywanie czynności adwokata i w ciągu 30 dni od daty wpisania danego specjalisty na listę adwokatów. Dlaczego ten rodzaj ubezpieczenia jest taki ważny i co takie ubezpieczenie daje w praktyce?

Co jest przedmiotem ubezpieczenia i jaki jest zakres ochrony?

Ubezpieczenie OC adwokatów jest ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywanym zawodem. Warto bowiem zauważyć, że zawód adwokata niesie ze sobą bardzo dużą odpowiedzialność. Jest świadczony dla ludzi i służbie społeczeństwu, ale jednocześnie każda pomyłka związana z wykonywanymi czynnościami prawnymi może mieć spore konsekwencje dla klientów, którymi zajmuje się dany adwokat. To właśnie ze względu na tak dużą odpowiedzialność konieczne jest ubezpieczenie OC adwokatów, które jest wypłacane w formie pieniężnej w sytuacji, kiedy faktycznie jakiś klient danego adwokata ucierpi na skutek popełnionej przez niego pomyłki. Dzięki takiemu ubezpieczeniu adwokaci mogą poczuć się pewniej i bezpieczniej bez przeszkód wykonując swój zawód.

Osoby pracujące w zawodzie adwokata na mocy ustawy z dnia 26 maja 1982 Prawa o Adwokaturze są zobowiązane do posiadania specjalnego ubezpieczenia OC

Bardzo istotne jest, co taka polisa zawiera w praktyce. Otóż, w ramach wykupionej polisy można liczyć na ubezpieczenie za szkody, jakie wyrządziła osoba ubezpieczona w następstwie swoich działań zawodowych lub też ich zaniechania, czyli w toku wykonywania czynności adwokackich. Istotne jest tutaj to, co rozumie się pod pojęciem czynności adwokackich, a więc jest to udzielanie porad prawnych, sporządzenie dokumentów, aktów prawnych i wniosków oraz reprezentacja w sądzie. Są to zadania, którymi na co dzień zajmuje się każdy adwokat w toku prowadzonej działalności.

W zależności od polisy, określona zostaje suma gwarancyjna, czyli maksymalna kwota odszkodowania w przypadku pojedynczego zdarzenia, na wypłatę której można liczyć w ramach wykupionej polisy. Suma gwarancyjna jest zależna od składki miesięcznej, jaką adwokat decyduje się płacić. Im wyższa jest składka tym wyższa jest też suma gwarancyjna. Adwokat może więc zadecydować, czy interesuje go tylko i wyłącznie ta najmniejsza i najbardziej podstawowa polisa, która jest prawnie wymagana czy też decyduje się na większą ochronę w ramach polisy.

Ochrona może obejmować także pracowników adwokata jeśli ten takich posiada, a więc również praktykantów oraz aplikantów. W szczególności jest to istotne dla adwokatów, którzy mają już własne kancelarie prawnicze. Tym samym taka polisa może mieć charakter kompleksowy.

Czego takie ubezpieczenie nie obejmuje?

Decydując się na wykupienie polisy u konkretnego ubezpieczyciela zawsze dobrze jest wiedzieć, czego taka polisa zazwyczaj nie obejmuje. Ubezpieczenie OC adwokatów najczęściej nie obejmuje innej działalności adwokata poza wykonywanymi czynnościami prawnymi. Jest to więc polisa, która skupia się tylko i wyłącznie na wykonywanych przez adwokata czynnościach prawnych. Ubezpieczenie nie dotyczy także działalności adwokata związanej z jego mieniem.

Ubezpieczenie obejmuje teren kraju, w którym została wykupiona polisa. Jeśli miałoby to być ubezpieczenie o większym, międzynarodowym zasięgu- za pewne konieczny byłby inny, bardziej rozbudowany wariant polisy. Ten rodzaj polisy należy do produktów dedykowanych różnym grupom zawodowym, w praktyce okazuje się, że istnieje więcej takich zawodów, w których wykup polisy ubezpieczeniowej jest ważny i niejako kluczowy.