Kwestia odnośnie do OC dla fizjoterapeuty została zmieniona wraz z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2019 roku (więcej: fizjoterapeuta.iexpert.pl). Znajdziemy w niej zapis, który informuje, że każdy podmiot wykonujący działalność leczniczą ma obowiązek posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, czyli w skrócie OC. A jak ta kwestia odnosi się do fizjoterapeutów? W tym przypadku wygląda to następująco, jeżeli działalnością, jaką przeprowadza fizjoterapeuta, jest w formie praktyki zawodowej bądź podmiotu leczniczego, wówczas musi się zaopatrzyć w obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Kogo przepisy zmuszają do obowiązkowego OC?

Jak już wcześniej zostało wspomniane, taka sytuacji wystąpi w momencie, gdy fizjoterapeuta zacznie prowadzić własną działalność gospodarczą i jego praca będzie się opierać na leczeniu lub praktyku zawodowej, wtedy musi posiadać takie ubezpieczenie, jakie nakazuje rozporządzenie Ministra Finansów. Jeżeli bliżej przyjrzymy się temu, rozporządzeniu to zauważymy, iż ubezpieczenie OC musi spełniać pewne warunki oraz nie każde takie ubezpieczenie nie będzie akceptowane z powodu niespełnienia wytycznych z rozporządzenia. W sytuacji, gdy występuje  praktyka fizjoterapeutyczna, to minimalna suma gwarancyjna w ubezpieczeniu OC wynosi 30.000 Euro oczywiście na jedno, natomiast jeżeli chodzi o wszystkie zdarzenia, to kwota powinna wynosić 150.000 Euro. Jeżeli chodzi o prace leczniczą, to tutaj sytuacji drastycznie się różni, ponieważ sumy gwarancyjne wynoszą ponad dwa racy więcej. Jest to odpowiednio 75.000 Euro na jedno zdarzenie oraz 350 000 Euro na wszystkie.

A co jeżeli fizjoterapeuta nie prowadzi własnej działalności?

Jeżeli usługi fizjoterapeutyczne są udzielane o umowę cywilnoprawną albo umowę o pracę i bardzo ważne działalności gospodarcza nie może być prowadzona w tym zakresie. Jeżeli wszystkie powyższe elementy zostaną spełnione, to fizjoterapeuta nie będzie zmuszany do nabycia ubezpieczenie OC ze względu na prawo. Warto podkreślić, iż warto dobrowolnie skorzystać z usług ubezpieczenia OC specjalnego dla fizjoterapeutów, gdyż ochrania nas majątek, kiedy dojdzie do sytuacji, w której podczas udzielania usług fizjoterapeutycznych dojdzie do błędu i konieczne będzie wypłata zadośćuczynienia, odszkodowania a w najgorszych przypadkach nawet renty. Istnieje możliwość, aby prowadzić jednocześnie własną działalność oraz wykonywać zawód na podstawie umowy o prace. W takim przypadku obowiązkowe ubezpieczenie OC może nie wystarczyć w niektórych momentach. Jest to spowodowane faktem, iż obowiązkowe OC nie obejmuje szkód, jakich wyrządzimy podczas pracy, dlatego tak ważne jest zaopatrzyć się również w ubezpieczenie OC dobrowolne.