Ubezpieczenie od utraty dochodu – czy warto z niego skorzystać?

Utrata stałego źródła dochodu to na pewno powód do zmartwień, szczególnie jeśli ktoś nie posiada żadnych oszczędności i z różnych przyczyn nie może liczyć na pomoc bliskich. Oczywiście są jeszcze banki i inne instytucje finansowe, które mogłyby udzielić pożyczki. Jednak osobie bez dochodu trudno będzie uzyskać kredyt, o ile w ogóle będzie to możliwe.

Innym rozwiązaniem może być ubezpieczenie od utraty dochodu. Na jakich zasadach działa i komu przysługuje?

Czym jest ubezpieczenie od utraty dochodu?

Ubezpieczenie od utraty dochodu jak sama nazwa mówi, jest zabezpieczeniem finansowym dla ubezpieczonego, który utracił stały dochód. W zależności od z jakim przedsiębiorstwem i na jakich zasadach zostanie podpisana umowa, można wyróżnić dwa rodzaje ubezpieczenia od utraty dochodu.

  1. Ubezpieczenie z tytułu niezdolności do pracy. Oznacza to, że osoba ubezpieczona, która z jakiejkolwiek przyczyny nie może pracować. Najczęściej taka sytuacja ma miejsce, gdy ubezpieczony ulegnie wypadkowi lub będzie przewlekle chory. Zgodnie z umową ubezpieczyciel wypłacać będzie określoną sumę przez pewien okres.
  2. Ubezpieczenie z tytułu utraty pracy. W przypadku, gdy ubezpieczony straci pracę, również może liczyć na wsparcie finansowe od firmy ubezpieczeniowej. Jednak do przerwania zatrudnienia musi dojść na określonych warunkach.

Jakie warunki musi spełnić ubezpieczony, aby uzyskać świadczenie z ubezpieczenia od utraty dochodu?


Przed podpisaniem umowy warto dowiedzieć się, komu należeć będzie się świadczenie. Przede wszystkim pracownik powinien być zatrudniony na umowę o pracę, bowiem umowa zlecenie lub o dzieło nie będą podstawą do wypłacenia żadnych pieniędzy. Pod uwagę nie będzie też brana umowa na czas określony, która zwyczajnie dobiegła końca i pracodawca postanowił jej nie przedłużać.

Co więcej, rozwiązanie umowy musi nastąpić z wyłącznej winy pracodawcy. Taka sytuacja może mieć miejsce w następujących przypadkach:

  • Została ogłoszona upadłość firmy.
  • Przedsiębiorca zwolnił pracownika, nie z jego winy, np. ze względu na redukcję etatów.
  • Pracodawca postanowił zaprzestać prowadzić działalność gospodarczą i wyrejestrował ją z właściwego rejestru lub odpowiedniej ewidencji.

Ponadto świadczenie z tytułu ubezpieczenia od utraty dochodu nie będzie obowiązywało, jeżeli:

  • Umowa o pracę została rozwiązana za porozumieniem stron.
  • Pracownik był zatrudniony w przedsiębiorstwie, w którym ktoś z jego najbliższych zajmuje znaczące stanowisko.
  • Pracownik sam zrezygnował z pracy.
  • Pracownik stracił pracę, ponieważ brał udział w działaniach wojennych, strajkach lub zamieszkach.

Każdy, kto jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, powinien rozważyć korzyści płynące z ubezpieczenia od utraty dochodu. Jest to korzystna opcja szczególnie dla tych, którzy mają stałe zobowiązania finansowe np. kredyt w banku i nie mogą pozwolić sobie na utratę płynności finansowej.
Poza tym osoba tracąca pracę i mająca takie ubezpieczenie może na spokojnie poszukać nowego zatrudnienia na stanowisku podobnym do dotychczasowego. Nie będzie bowiem zmuszona podejmować pracy poniżej swoich kwalifikacji, ponieważ będzie natychmiast potrzebować pieniędzy.