Ubezpieczenie OC auta jest w Polsce obowiązkowe. Jednak po drogach możemy poruszać się też innymi środkami transportu, m.in. rowerem. Choć ubezpieczenie OC na rower nie jest obligatoryjne, to zdecydowanie zalecane. Otóż rowerzyści statystycznie przyczyniają się do prawie 5 wypadków dziennie, stanowiąc tym samym drugą co do wielkości grupę, zaraz po kierowcach aut osobowych, powodującą kolizję na drogach1. Kto ponosi wówczas koszty naprawy szkód wyrządzonych osobom trzecim? Rowerzysta, który spowodował wypadek. Chyba że odpowiednio wcześniej pomyślał o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej dla rowerzysty.

Wykup ubezpieczenie OC na rower i jedź spokojnie

Rower to pasja i styl życia. Ważne jednak, aby dbać o bezpieczeństwo nawet na najkrótszych trasach. Przezorny rowerzysta myśli zazwyczaj o posiadaniu kasku i ochraniaczy oraz regularnym przeglądzie. Ale czy pamięta, by ubezpieczyć przy tym siebie i wykupić dobre OC na rower? Nawet najlepszy sprzęt i posiadanie kasku nie są w stanie uchronić nas przed wypadkami na drodze.

Ubezpieczenie OC auta jest w Polsce obowiązkowe. Jednak po drogach możemy poruszać się też innymi środkami transportu, m.in. rowerem

Rower to dla wielu środek transportu, umożliwiający przedostanie się z punktu A do punktu B, na przykład z domu do pracy. Wystarczy pośpiech, chwila nieuwagi i nieszczęście gotowe. W sytuacji, kiedy to rowerzysta spowoduje wypadek lub przyczyni się do wystąpienia szkody, będzie musiał pokryć koszty jej naprawy z własnej kieszeni. Mowa tu nie tylko o naprawie uszkodzonego pojazdu osób trzecich, ale też zadośćuczynieniu jeśli te w wyniku wypadku odniosły uszczerbek na zdrowiu. Obciążenie finansowe za moment nieuwagi może być więc boleśnie wysokie i sięgać nawet kilkuset tysięcy złotych. Jeśli jednak sprawca miał wykupioną polisę OC na rower, koszty do sumy gwarantowanej weźmie na siebie ubezpieczyciel i wypłaci ich równowartość poszkodowanemu. 

Co obejmuje ubezpieczenie OC rowerzysty?

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilne zapewnia pokrycie koszty naprawy szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego innym osobom. Dla przykładu, jeżeli rowerzysta, jadąc rowerem zarysuje auto, to ubezpieczyciel zapłaci za jego naprawę. Innym przykładem może być potrącenie pieszego czy innego rowerzysty na drodze —w tym przypadku poszkodowany otrzyma stosowne odszkodowanie od ubezpieczyciela sprawcy. Wysokość świadczenia będzie różnić się w zależności od rodzaju szkody. Poniżej inne przykłady sytuacji, w których zadziała ubezpieczenie OC na rower:

Rower to pasja i styl życia

  • uszkodzenie roweru innego rowerzysty, którego potrąciłeś na ścieżce rowerowej
  • złamanie ręki u pieszego, którego nie zauważyłeś, skręcając rowerem do parku
  • uszkodzenie lakieru auta, które obtarłeś, nie zachowując odpowiedniego dystansu
  • uszkodzenie rzeczy osobistych, np. rozdarcie ubrania, stłuczenie ekranu telefonu pieszego, którego potrąciłeś
  • uszkodzenie zderzaka auta, które uderzyło w słupek po tym, jak zajechałeś mu drogę.

Na jaką sumę warto się ubezpieczyć?

Mając na uwadze mnogość sytuacji, które mogą spotkać nas na drodze, najlepiej wybrać jak najwyższą ochronę. Musimy bowiem pamiętać, że kwota ubezpieczenia to suma, do jakiej odpowiedzialność ponosi ubezpieczyciel. Jeżeli koszt usunięcia szkody lub zadośćuczynienia ofierze wypadku będzie wyższy, to różnicę sprawca zapłaci już z własnej kieszeni. Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy w wyniku wypadku osoba trzecia poniosła trwały uszczerbek na zdrowiu i należy jej się odszkodowanie lub nawet renta wypłacana co miesiąc. Im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższą kwotę weźmie na siebie ubezpieczyciel.

Dokładny zakres ubezpieczenia, jak i wysokość sumy gwarantowanej warto zawsze sprawdzić w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia przed zawarciem umowy.